Iepirkumi

Numurs Virsraksts Statuss
RND 2019/13 Malkas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm  
RND 2019/12 ELFLA Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Rugāju novadā  
RND 2019/11 ERAF Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” ietvaros Rugāju novada teritorijā Izsludināts
RND 2019/10 ERAF „Būvuzraudzības veikšana laukuma izbūvei nekustamajā īpašumā “Rosība” un pašvaldības ceļa “Benislava – Blāzma” pārbūvei" Izsludināts
RND 2019/9 ERAF Laukuma izbūve Rugāju novada, Lazdukalna pagasta, īpašumā “Rosība” un pašvaldības ceļa “Benislava – Blāzma” pārbūve Izsludināts
RND 2019/8 ESF “Inventāra piegāde veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai atbilstoši pielikumā noteiktajai specifikācijai" Noslēdzies
RND 2019/5 Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu novadgrāvju atjaunošana Rugāju novadā Izsludināts
RND 2019/7 ELFLA Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā Izsludināts
2019/6 ELFLA Inventāra iegāde multisensorās istabas izveidošanai Rugāju novada Eglaines pamatskolā Izsludināts
RND 2019/4 ELFLA Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Izsludināts
RND 2019/3 Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kurmenes ielā Noslēdzies
RND 2019/2 “Inventāra iegāde veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai” Noslēdzies
RND 2019/1 “Malkas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm” Noslēdzies
RND 2018/9 ESF Veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumu nodrošināšana Noslēdzies
RND 2018/8 ELFLA Tehniskās apsekošanas atzinumu izstrāde meliorācijas objektiem Noslēdzies
← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4
Attēlotas 1-15 no 48