Rugāju novada amatierteātris "Zibšņi" piedalījās XIV Latvijas amatierteātru salidojumu Alūksnē

Rugāju novada amatierteātris

26.07.-28.07.2019. Rugāju novada amatierteātris "Zibšņi", ar novada atbalstu, devās pārstāvēt Rugāju novada vārdu XIV Latvijas amatierteātru salidojumu Alūksnē.

Divas neaprakstāmi fantastiskas dienas, kurās amatierteātris "Zibšņi" spoguļojās, gāja gājienā, iepazinās ar citiem kolektīviem, brauca bānītī, dziedāja, skatījās izrādes un baudīja Alūksnes fantastisko viesmīlību. Tā bija vienreizēja pieredze, lai gūtu daudz jaunas idejas. Pasākuma laikā tika izdomāta tēma amatierteātru salidojumam, kas katru gadu oktobrī notiek Lazdukalna saietu namā. Braucot uz pasākumu amatierteātris "Zibšņi" darbīgajiem XIV Latvijas amatierteātru salidojuma organizētājiem vēlējās aizvest ko neaizmirstamus un īpašu no Rugāju novada, tāpēc šim pasākuma par godu tika izveidotas īpašās Rugāju novada, Zibšņu un XIV Latvijas amatierteātru salidojuma konfektes. Paldies Rugāju novada domei par iespēju piedalīties XIV Latvijas amatierteātru salidojumā!


Informācija: Arnita Rakstiņa

Foto: no personīgā arhīva