Rugājos norisinājusies 2. līmeņa jaunsargu nometne

Rugājos norisinājusies 2. līmeņa jaunsargu nometne

No 30. jūlija līdz 1. augustam Rugājos norisinājās 2. līmeņa jaunsargu nometne, kurā piedalījās jaunsargi no Viļakas, Ludzas, Krāslavas, Kārsavas, Balvu, Baltinavas, Zilupes un Rugāju novadiem. Neskatoties uz mazliet nelabvēlīgajiem laika apstākļiem – lietu, vēju, vēsumu – jaunsargi neatlaidīgi pildīja savu ierašanās mērķi - mācīties un pilnveidot sevi.

Pilni degsmes, jaunsargi 30. jūlijā ieradās Rugāju estrādes teritorijā. Visas vienības uzcēla teltis, kam sekoja sadalīšanās pa nodaļām. Pirmie kopējie uzdevumi komandām bija saliedēšanās stafetes, kurās komandas labāk iepazina viena otru un mācījās darboties kā viens vesels. Astoņi komandu uzdevumi, lika komandām iepazīt vienam otru un veicināt savstarpējo sadarbību. Svarīgs moments bija arī nodaļu karogu izveide un to prezentācija.

Pēc tam norisinājās foto orientēšanās, kur jaunsargi varēja iepazīt Rugāju apkārtni un būtiskus objektus. Daži jaunsargi pirmo reizi arī uzzināja, kas ir vakara “junda”, kurā tika nosaukti visi uzvārdi un nosauktie jaunsargi skaļi teica “es”. Tas trenēja jaunsargu disciplīnu un pacietību.

31.jūlijs sākās ne tikai ar aktīvu rīta rosmi, bet arī ar slapjo drēbju un apavu žāvēšanu.

Ja pirmajā dienā laiks vairāk tika veltīts aktīvai atpūtai, tad otrajā dienā pievērsām uzmanību teorijai un mācībām. Instruktori jaunsargus sagaidīja dažādās stacijās – pirmā palīdzība, tūrisms, topogrāfija, lauku kaujas iemaņas, ieroči, ierindas mācība. Jaunsargi izgāja visas stacijas, tādējādi atkārtojot un iegūstot jaunas zināšanas. Vakarpusē jaunsargi spēlēja futbolu ar vingrošanas bumbu, lai arī futbola noteikumi bija īstie, taču bumba bija daudz lielāka un mīkstāka, kas spēli padarīja interesantāku un aizraujošāku.

1.augusta rīts, kā jau ierasti iepriekšējās nometnes dienās, sākās ar modināšanas dziesmu, kas padarīja jaunsargu dienu foršāku. Izgulējušies un apņēmības pilni, jaunsargi gatavojās ierindas skatei, lai parādītu cik daudz no ierindas mācības apguva šajās dienās. Pēc noteikta plāna grupai bija jāsoļo un jāizpilda ierindas uzdevumi.

Visu nometnes dienu garumā, par katru uzdevumu un aktivitāti jaunsargi pelnīja punktus, līdz ar to noskaidrojot, kura grupa bija sekmīgāka šajā nometnē.

Nometnes laikā jaunsargi baudīja garšīgas brokastis, pusdienas, vakariņas un naksniņas, kuras nodrošināja SIA “SENDA”, kā arī jaunsargus uzraudzīja instruktori un mediķi, kas nepieciešamības gadījumā varēja sniegt palīdzību.

Paldies visiem, kas līdzdarbojās, lai šī nometne notiktu, jo īpaši paldies Rugāju novada domei. Paldies instruktoriem un jaunsargiem par dalību nometnē.


Informācija: Jaunsargu instruktors Jānis Rakstiņš

Foto: no personīgā arhīva


Rugājos norisinājusies 2. līmeņa jaunsargu nometne 0Rugājos norisinājusies 2. līmeņa jaunsargu nometne 1Rugājos norisinājusies 2. līmeņa jaunsargu nometne 2Rugājos norisinājusies 2. līmeņa jaunsargu nometne 3Rugājos norisinājusies 2. līmeņa jaunsargu nometne 4Rugājos norisinājusies 2. līmeņa jaunsargu nometne 5Rugājos norisinājusies 2. līmeņa jaunsargu nometne 6Rugājos norisinājusies 2. līmeņa jaunsargu nometne 7