“Katram savu laimes koku” – Lielās talkas ietvaros, Rugājos pārstāda liepas

“Katram savu laimes koku” – Lielās talkas ietvaros, Rugājos pārstāda liepas

Jau vairāk kā desmit gadus tiek organizētas Lielās talkas, kuru galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām.

Šogad Lielā talka norisinājās gan pavasarī, gan rudenī. Pavasara talkā uzsvars tika likts uz atkritumu savākšanu un apkārtējās vides sakopšanu. Taču rudens talkā, ar mērķi veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabāšanu – veidot dziļāku izpratni par dabas procesiem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu, 21. septembrī ikviens tiek aicināts piedalīties akcijā “Laimes koki” un iestādīt savu laimes koku.

“Rugāju novadā talkas dalībnieki rosījās jau šodien, 20. septembrī. Manuprāt, ideja katram stādīt savu koku, kurš nākotnē varētu izaugt par dižkoku, ir vērtīga. Lielajā pavasara talkā, vācot atkritumus un sakopjot apkārtējo vidi, arī Rugāju novadā tika paveikts nozīmīgs darbs, tāpēc rudens talkas dienā nolēmām pārstādīt liepas Rugāju parka teritorijā. Līdz šim liepas atradās aiz parka žoga, taču, tā kā brīvdabas estrādes teritorijā tika nozāģēti bīstamie koki, tad liepas attiecīgi tika pārstādītas otrpus žogam. Paldies visiem talkas dalībniekiem!” noteica Lielās talkas koordinatore Rugāju novadā Līga Kravale.Agrita Luža

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

“Katram savu laimes koku” – Lielās talkas ietvaros, Rugājos pārstāda liepas 0“Katram savu laimes koku” – Lielās talkas ietvaros, Rugājos pārstāda liepas 1“Katram savu laimes koku” – Lielās talkas ietvaros, Rugājos pārstāda liepas 2“Katram savu laimes koku” – Lielās talkas ietvaros, Rugājos pārstāda liepas 3“Katram savu laimes koku” – Lielās talkas ietvaros, Rugājos pārstāda liepas 4“Katram savu laimes koku” – Lielās talkas ietvaros, Rugājos pārstāda liepas 5“Katram savu laimes koku” – Lielās talkas ietvaros, Rugājos pārstāda liepas 6