Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. pantā ir atrunāta nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība. 6. panta trešajā daļā ir minēts, ka nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Rugāju novada 2020. gada 31. marta domes ārkārtas sēdē tika nolemts pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus no 31.marta, 15.maija, 15.augusta un 15.novembra uz 2020. gada 30. novembri.

Lēmumu skatīt ŠEIT.