“Bānītis Sita – Burzova piestāj Rugājos”

“Bānītis Sita – Burzova piestāj Rugājos”

Lai arī šodien tam varētu būt grūti noticēt, bet bija laiks, kad cauri Rugājiem, svilpdams un dunēdams, kursēja bānītis. Tāpēc šogad Rugājos svinam svētkus „Bānītis Sita – Burzova piestāj Rugājos”, lai kopā atcerētos un godinātu dzelzceļu un bānīti, kas kursēja cauri Rugājiem, piestādams arī Rugāju stacijā. Spītējot lietum, teju visas dienas garumā, 24. jūlijā Rugājos norisinājās pasākums visai ģimenei, kura ietvaros ikviens sev varēja atrast interesējošu aktivitāti, kurā piedalīties vai atbalstīt dalībniekus.

“Šogad atzīmējam 90. gadskārtu dzelzceļa līnijai, kas tika uzbūvēta cauri Rugāju novadam (no Rugājiem līdz Bērzpilij) un atklāta 1930. gada 4. novembrī. No Sitas dzelzceļš Rugājos ienāca jau 1927. gadā, ienesdams tajos arvien lielāku rosību. Kad turpinājās intensīva dzelzceļa tālāka izbūve līdz Bērzpilij un tā atklāšanai 1930. gadā, arī Rugāji strauji auga, 1930. gadā iegūstot ciema tiesības. Domājams, ka dzelzceļam Rugāju ciema izaugsmē bija liela nozīme, kā arī pārējās tā apkārtnes attīstībā,” pārliecināta Rugāju novada muzeja vadītāja Velga Vīcupa. Gatavojoties nozīmīgajam notikumam, V. Vīcupa bija sagatavojusi arī izstādi “Bānītis Sita-Burzova”, kura pasākuma dienā bija skatāma Rugāju parkā. Tāpat piedāvājam ielūkoties informācijā, ko par Rugāju – Bērzpils dzelzceļa līniju stāsta 1930. gada 22. novembra laikraksts „Dzelzceļu Vēstnesis”:
„Šā gada 4. novembrī tika atklāta kustībai un nodota ekspluatācijā preču un pasažieru pārvadāšanai tā saucamā Rugāju –Bērzpils (Domopoles) līnija, pareizāk, Rugāju- Bērzpils (Domopoles) posms no būvējamās Sitas – Rēzeknes 750 mm platuma līnijas. Pirmais šīs līnijas posms – Sita –Rugāji –apmēram 22 km garumā nodots ekspluatācijā 20. decembrī 1927. gadā. Tagad atklātā otrā posma garums ir 18,6 km. Tātad no visas minētās apm. 87 km garās Sitas – Rēzeknes līnijas nodota lietošanā apmēram puse, t. i. 40 km. Šī otrā posma būve iesākta 1929. gada sākumā uz Saeimā 1928. g. 14. jūnijā pieņemtā likuma pamata par Rugāju – Domopoles līnijas būvi. Darbi tika uzsākti 1929. gada ziemā, lai dotu nodarbošanos un peļņu vietējiem iedzīvotājiem, cietušiem no 1928. gada pārmērīgi lietainās vasaras. Tika iesākts 26,70 m garais koka tilts pār Vārnas upīti pie Rugājiem (lielākais šai posmā), kā arī zemes darbi smiltainās vietās. Tomēr aukstajā 1928./29. gadu ziemā zemes darbu veikts maz. Darbi turpinājās 2 būvsezonas – 1929. un 1930. gados. Pavisam izbūvēti 10 koka tilti ar dzelzs sijām, kopgarumā 142 metri, un 16 dzelzs betona caurtekas ar ailu 1-2 m. Materiāli caurteku būvei pievesti reizē ar ceļa likšanu, jo to pievešana pa sliktajiem ceļiem bija ļoti apgrūtināta. Ceļa likšana un balastēšana arī izpildīta saimnieciski. Sliežu savienojumi pa lielai daļai jauni, izgatavoti Latvijā dzelzceļu darbnīcās. Vilciena ātrums pašulaik pielaists 25 km/st. Nākotnē tas tiks palielināts līdz 40 km/st. Staciju (neskaitot jau agrāk atklāto Rugāju staciju) ir 2: Lazdukalns – jaunā posma 10. km (10,4 km no Rugājiem un 31,8 km no Sitas) un Bērzpils - posma gala stacija (18,6 km no Rugājiem un 40 km no Sitas). Bērzpils stacija projektēta tā, lai te varētu nākotnē krustoties Sitas – Rēzeknes 750 mm un Rīgas – Madonas – Kārsavas platsliežu līnijas. Aiz Bērzpils stacijas līnija pagarināta vēl 2 km līdz balasta karjeram. Gatavu ēku uz līnijas vēl nav. Pašulaik tiek būvētas Lazdukalna stacijas ēka un 2 ceļa ēkas. Bērzpils stacijas ēka tiks iesākta, cik paredzams, nākošā gadā, atkarībā no jautājuma par krustojumu ar platsliežu ceļu un kredīta asignējuma nākošā gada budžetā. Jaunatklātā posma uzbūves izmaksa vēl nav galīgi noskaidrota, jo daži darbi vēl turpinās. Līdz šim izdots par zemes darbiem, tiltiem, caurtekām, ceļa likšanu (neskaitot veco sliežu un savienojumu vērtību) ap Ls 300000, vai uz 1 km ap Ls 16000. Vēl paredzami izdevumi ap Ls 80000. Tātad kopējā izmaksa paredzama ap Ls 380000 vai uz 1 km ap Ls 20000).


“No laikraksta slejām redzam, cik daudz līdzekļu, darba, cerību savulaik ieguldīts dzelzceļā, kas kādu laiku priecēja tā apkārtnes ļaudis. Un, cik ļoti žēl, ka vēlāk padomju gados tas ar vieglu roku tika iznīcināts. Šodien mēs ar smeldzi atskatāmies uz bijušo godību, lasām un skatāmies vairs tikai dzelzceļa un bānīša laikabiedru atmiņas, kuriem bija lemts piedzīvot dzelzceļu Rugājos un Lazdukalnā. Un svinam svētkus, pieminot bānīti, kas katru rītu un vakaru, jautri svilpodams un piestādams novada stacijās, vizināja pagastu ļaudis un preces gan uz Rēzekni, gan uz Rīgu,” atzīst V. Vīcupa.Svētkus dzelzceļa līnijai un bānītim atzīmē ar dažādām aktivitātēm

Piedāvājot visu vecumu iedzīvotājiem pārbaudīt zināšanas par dažādām Rugājos esošām vietām, interesenti tika aicināti piedalīties foto orientēšanās sacensībās pa Rugāju ciemu. Foto orientēšanās sacensību rezultāti: 1. vieta - LRAC “Rasas pērles” komandai; 2. vieta - Andai, Sintijai, Ausmai, Beātei, Līgai Cepurniecēm; 3.- 4. vieta - Laumai un Kārlim Žagariem kopā ar mammu; 3.- 4. vieta - Ārijai un Elīnai Garajām, Kristiānai Bokumai. Velo-foto orientēšanās sacensību rezultāti: 1. vieta - Emīlam un Patrikam Kašiem kopā ar vecākiem.

Veicinot visu vecumu iedzīvotāju zināšanas par bijušajām bānīša “Sita- Burzova” dzelzceļa stacijām Rugāju novadā, pasākuma apmeklētājiem bija iespēja piedalīties viktorīnā un atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar notikumiem par dzelzceļu un bānīti. Uzrādot teicamas zināšanas, godalgoto pirmo vietu ieguva (foto no kreisās puses) Ārija Freimane, otro vietu – Agrita Luža, bet trešo vietu – Kristīne Serga.


Šī gada 24. jūlijā Rugājos norisinājās “Starpnovadu 3x3 basketbola turnīra” 2. posms (1. posms norisinājās 18.07.2020. Balvos). Turnīra mērķis un uzdevumi ir noteikt labākās ielu basketbola komandas un spēlētājus, popularizēt aktīvu dzīves veidu, kā arī uz godīgas cīņas un savstarpējās cieņas principiem, noteikt uzvarētāju katrā no spēlēm un turnīrā kopumā. Katrā posmā dalībnieki ir sadalīti un spēlē 4 vecuma grupās: U-10, U-12, U-15 un vīrieši. Tiek noteiktas katra posma trīs labākās komandas katrā vecuma grupā. Noslēdzošajā posmā Gulbenē tiks apbalvotas arī visa turnīra kopvērtējuma rezultatīvākās komandas. Rugāju posmā bija reģistrējušās un startēja 6 komandas U-10 grupā, 8 komandas U-12 grupā, 12 komandas U-15 grupā un 9 komandas vīru grupā.

2. posma rezultāti:

U-10 grupa:

VIETA

KOMANDAS NOSAUKUMS

KOMANDAS DALĪBNIEKI

1. vieta

“Melnie brieži”

Raivo Berkolds, Gustavs Jakulis, Dāvis Dreiškens, Markuss Aleksandrovs

2. vieta

“Bez variantiem”

Gustavs Ķirsons, Damiāns Bastrikins, Erlens Šķesters, Rolands Pavlovskis

3. vieta

“Ekskavatori”

Artūrs Grieģis, Teo Leimanis, Aleksejs Baltramejums

U-12 grupa:

VIETA

KOMANDAS NOSAUKUMS

KOMANDAS DALĪBNIEKI

1. vieta

“Asie pipari”

Ralfs Aleksandrovs, Raitis Pušķis, Niklāvs Veselovs

2. vieta

“Gulbenes soliņa sildītāji”

Markuss Rauza, Renārs Pušpurs, Kristers Vanags

3. vieta

“Remdenie”

Matīss Lācis, Edgars Bērziņš, Miks Alberts Vitovskis

U-15 grupa:

VIETA

KOMANDAS NOSAUKUMS

KOMANDAS DALĪBNIEKI

1. vieta

“Madona”

Markuss Peilāns, Rainers Ščeglovs, Kristofers Pātaga, Diks Bortņikovs

2. vieta

“Beļavas gateris”

Anrijs Andrups, Rainers Eizāns, Adrians Puķe, Alans Emīls Berkolds

3. vieta

“Gulbenes cīnītāji”

Jānis Gaujenietis, Elvis Golubevs, Zintis Vītols

Vīru grupa:

VIETA

KOMANDAS NOSAUKUMS

KOMANDAS DALĪBNIEKI

1. vieta

“Grudaks”

Elvijs Kapteinis, Artūrs Ozoliņš, Matīss Rižais

2. vieta

“BK Lazdukalns”

Alvis Šmagris, Nauris Rikveilis, Normunds Lišiks, Dairis Melnacis

3. vieta

“Madona/Bura”

Tomass Holsts, Dagnis Sakne, Edmunds Malta, Kristaps Bitels


Pasākuma noslēgumā, Rugāju parkā, koncertu sniedza mūziķis Kārlis Kazāks.


Foto no pasākuma skatīt ŠEIT.