Seminārs Latgales uzņēmējiem "Finanšu un investīciju plānošana, rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei”

Seminārs Latgales uzņēmējiem

Turpinoties sadarbības projektam "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” , 25. novembrī tiek organizēts attālinātais seminārs Latgales uzņēmējiem "Finanšu un investīciju plānošana, rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei”.

Uzņēmējs iegūs konkrētu, ikdienā pielietojamu informāciju par uzņēmuma finanšu plānošanu - pašizmaksu, naudas plūsmu, investīciju atdevi. Semināra laikā būs iespēja šīs zināšanas izmēģināt un pielietot praksē, izstrādājot jaunu tūrisma produktu. Seminārs būs ļoti vērtīgs tiem, kuri vēlas izprast pašizmaksas veidošanās pamatprincipus un investīciju atmaksāšanos. Noderīgs seminārs,lai saprastu, kā piespiest finanses strādāt savā labā!
Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību tūrisma un atpūtas biznesā, ar nelielām priekšzināšanām Excel izmantošanā.
Tiešsaistes seminārs notiks ZOOM platformā, pieteikšanās anketa: https://tinyurl.com/y59jqvr3
Projekts "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” , Nr. 19-00-A019.332-000007 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.