Klajā nācis izdevums “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā”, grāmatā iekļauta informācija par Rugāju novada dzimtu

Klajā nācis izdevums “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā”, grāmatā iekļauta informācija par Rugāju novada dzimtu

Tuvojoties Latvijas Valsts svētkiem, klajā nācis unikāls Latvijas kultūras vēsturē nozīmīgs divdaļīgs izdevums “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” par dzimtu ģerboņu vēsturi Latvijas teritorijā no senākiem laikiem līdz mūsdienām. Izdevumā var lasīt informāciju par mūsu puses ļaudīm - Pošivu dzimtu, kura ir oficiāli reģistrējusi savu dzimtas ģerboņi un iekodējot vēstījumu par izcelsmes vietu, ļaudīm, ģerbonī iekļāvusi arī Rugāju novada simbolu – vārpiņas.


Izdevums sastāv no divām daļām. Pirmo daļu “Dzimtu ģerboņi” ievada Imanta Lancmaņa ieskats dzimtu ģerboņu vēsturē Latvijas teritorijā no senākiem laikiem līdz mūsdienām. Šīs grāmatas centrālajā daļā ir ietverti Valsts heraldikas komisijas apstiprināto dzimtas ģerboņu heraldiskie apraksti, ģerboņu attēli heraldiskās krāsās, kā arī īsa heraldisko terminu vārdnīca.


Izdevuma otro daļu “Dzimta un ģerbonis” ievada Dr. Phil. Dainas Teters teksts par dzimtu ģerboņu skatījumu no zīmju jeb semiotikas konteksta. Centrālā daļa atvēlēta dzimtu ģerboņu īpašnieku fotoportretiem un kodolīgi vēstījumi par atsevišķām dzimtām un ģerboņa tapšanas motīviem.


Izdevuma redkolēģija: eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga; Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētājs Laimonis Šēnbergs; latviešu mākslas vēsturnieks, heraldikas speciālists Imants Lancmanis; vēsturnieks un heraldikas speciālists Armands Vijups; filozofe Daina Teters; latviešu literatūras mecenāts Valērijs Belokoņs; mākslas vēsturniece, izdevuma satura veidotāja Ramona Umblija un izdevuma projekta vadītāja Jekaterina Kuzņecova.
Pielikumā foto ieskats grāmatā Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā.


Video ieskats https://youtu.be/ctqb-n0ifm8