Tiešsaistes seminārs "Tradīciju ilgtspēja: nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas stratēģijas"

Tiešsaistes seminārs

Lai stiprinātu Latgales kultūras dzīves organizatoru un Latgales kultūras biedrību pārstāvju zināšanas nemateriālā kultūras mantojuma un amatniecības prasmju saglabāšanā, Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Latgales plānošanas reģions 2021. gada 14. un 25.janvārī rīko divus Latgales reģionam nozīmīgus tiešsaistes seminārus "LATGALES TRADĪCIJU ILGTSPĒJA MŪSDIENU VIDĒ".

Interesentus aicinām pieteikties interneta vietnē: https://ej.uz/14012021Mantojums.


2021. gada 14. janvārī

tiešsaistē, youtube.com platformā


PPROGRAMMA

Semināru moderē:

Daugavpils Vienības nama dziesmu un deju folkloras kopas “Svātra” vadītāja Sarmīte Teivāne un Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule


11.00-11.15

Kultūras ministra biroja vadītājas Marikas Zeimules uzruna

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktores Signes Pujātes uzruna

11.15-11.30

Kā savu ciemu padarīt par savas pasaules centru.

Andris Slišāns, Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Nemateriālā kultūras mantojuma centra UPĪTE direktors

11.30-11.45

Kā nemitīgi būt un noturēties starptautiskā apritē.

Anna Kārkle, Līvānu folkloras kopas “Ceiruleits” vadītāja

11.45-12.00

Kā klājas stāstniekiem Latgalē. Preiļu Galvenās bibliotēkas pieredze.

Ilona Skorodihina, Preiļu novada bibliotēkas direktore

12.00-12.15

Kā uzturēt Līvānu stiklu dzīvu?

Ilze Griezāne, Līvānu stikla un amatniecības centra vadītāja.

12.15-12.30

Kā eksperimentējot, veidot jaunus mūzikas instrumentus.

Aleksandrs Maijers, tautas mūzikas instrumentu un skaņu rīku meistars

12.30-12.45

Pārtraukums

12.45-13.00

Nemateriālais kultūras mantojums kā resurss attīstībai.

Gita Lancere, Latvijas Nacionālā kultūras centrs nemateriālā kultūras mantojuma eksperte

13.00-13.15

Tradicionālo kultūras biedrību attīstības iespējas Latgalē

Dainis Mjartāns, Biedrības “Latgales tradicionālās kultūras centrs “Latgaļu sāta” pārstāvis

13.15-13.30

Keramikas attīstības iespējas mūsdienās.

Valentīns Petjko, Latvijas Laikmetīgās keramikas centravadītājs

13.45-14.30

Semināra rezumējums un diskusija