Par caurtekas remontu pie Lazdaga ezera

Par caurtekas remontu pie Lazdaga ezera

Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs D.Rudzīts, atbildot uz iesniegumu par caurtekas bojājumu pie Lazdaga ezera, dara zināmu, ka pavasara plūdu rezultātā izskalotā caurteka zem meža autoceļa "Ceļš uz Lazdogu" tiks atjaunota līdz 20.04.2021. Tai pašā laikā tiek paskaidrots - mūsu meža infrastruktūras speciālisti apsekoja objektu un secināja, ka izskalotā caurteka neietekmē ūdens līmeņa svārstības Lazdaga ezerā. Caurteka nepildīja un nepilda dambja vai ūdens līmeņa nodrošinātāja funkcijas.Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs D.Rudzīts