Aicinājums pieteikties mācībām par vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu DI procesā attiecībā uz personām ar GRT

Aicinājums pieteikties mācībām par vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu DI procesā attiecībā uz personām ar GRT

Latgales plānošanas reģions šī gada 20. maijā aicina vispārējo pakalpojumu sniedzējus uzmācību pasākumu par deinstitucionalizācijas procesu (tā nepieciešamības pamatojumu un norises gaitu), kā arī vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu deinstitucionalizācijas procesā attiecībā uz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem veiksmīgai iekļaušanai sabiedrībā.

Mācības notiks 2021. gada 20. maijā plkst. 10.00 – 17.00 Zoom platformā.

Mācību pasākumā iekļautas šādas tēmas:

  • Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem raksturojums, traucējumu veidi, to izpausmes un nepieciešamais atbalsts;
  • Skaidrojums par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem tiesībām uz neatkarīgu dzīvi, skaidrojot dažādās patstāvīgās dzīves iespējas un nepieciešamo atbalstu,
  • Sabiedrībā valdošie aizspriedumi/stereotipi par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, un kā tie ietekmē iespējas iekļauties sabiedrībā un darba tirgū;
  • Padomi saskarsmei ar cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem un biežāk sastopamās problēmsituācijas un to vēlamie risinājumi,
  • Starpinstitūciju sadarbības iespējas problēmsituāciju risināšanai un rīcība, lai palīdzētu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem veiksmīgi iekļauties sabiedrībā.

Apmācību ietvaros tiks sniegti praktiski padomi saskarsmei ar cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem, biežāk sastopamās problēmsituācijas un to vēlamie risinājumi.

Uz mācībām tiek aicināti pieaugušo izglītības darbinieki, bibliotekāri, sabiedriskā transporta vadītāji, pastnieki, kultūras, sporta un atpūtas centru darbinieki, policisti, tiesneši, bāriņtiesas darbinieki u.c. speciālisti. Mērķauditorijā neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti un psihiatri.

Mācības īstenos biedrības “Rīgas rūpju bērns” valdes priekšsēdētājs, vadošais apmācību lektors Māris Grāvis – SIA “Ģimenes asistentu serviss” valdes loceklis, SIA “RB CAFE” (kafejnīca, kas nodarbina cilvēkus ar invaliditāti, tai skaitā ar garīga rakstura traucējumiem) idejas autors, konsultants invaliditātes jautājumos un jauniešu neformālās izglītības treneris.

Dalība mācību pasākumā ir bez maksas. Dalībai lūdzam pieteikties līdz 17.maijam plkst. 12:00, atsūtot šādu informāciju uz e-pastu kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv:

  • savu vārdu/uzvārdu;
  • pārstāvēto iestādi vai organizāciju;
  • ieņemamo amatu;
  • tālruni;

e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt piekļuves saiti sanāksmei.

Lūdzam izplatīt šo informāciju iestādēm, kas sniedz vispārējos pakalpojumus jūsu pašvaldības teritorijā.


Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar projekta “DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciālisti Kristīni Čimbaraiti, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv.