Rugājos satiekas tautas muzikanti

Rugājos satiekas tautas muzikanti

Vakars, kurā vairāk kā jebkad, iederas seni un ne tik seni tautas mūzikas instrumenti – ermoņikas, kokle, vijole, cītars, ģitāra, bungas un akordeons. Vakars, kad kopā sanāk tie, kam tuva šo instrumentu spēle un tik pat tuvs ir satikšanās prieks ar sev līdzīgiem talanta kopējiem. Satiekoties var dalīties savos stāstos un pat kopā uzspēlēt dažādus skaņdarbus. Arī Rugāju tautas namā, jau otro gadu pēc kārtas, kuplā skaitā satikās tautas muzikanti no tuvākiem un tālākiem novadiem. Vakara gaitā, uzstājoties tautas muzikantiem, vedās arī dejas solis un sanākušie atzina, ka šādās sanākšanās reizēs ir ļoti īpaša un patīkama atmosfēra.

Tautas muzikantu saietu Rugājos, šogad atklāja Skaidrīte (lomā iejutās Santa Pērkone) un Mildiņa (Gunta Grigāne), nodemonstrējot priekšnesumu, kuru cītīgi gatavojušas tieši šim pasākumam un ar aizrautību sagaidot visus ciemiņus.

Viļakas folkloras kopa „Atzele” kopā ar vadītāju Ilonu Bukšu, kāpjot uz skatuves pirmie, atzina, ka ir priecīgi viesoties kaimiņu novadā, tāpēc arī pirmais skaņdarbs izvēlēts ar nosaukumu „Sābri”.

Tāpat klātesošos, ar skanīgiem un lustīgiem priekšnesumiem, iepriecināja tautas muzikants no Rogovkas – Pēteris Beļinskis, Jānis Lazdiņš no Balviem, Voldemārs Džigurs no Balviem, Leons Bērziņš no Balviem, Vitālijs Plešs no Vectilžas, Aivars Zelčs no Balviem. Savukārt, Žīguru kapella „Blāzma” kopā ar vadītāju Mārīti Bukovsku, aicināja visus celties kājās un dejot līdzi mūzikai. Tieši tik pat atraktīvas bija arī „Briežuciema meitenes” un vadītāja Anita Pakalnīte. Īpaša bija arī balvenieša Eventija Zelča uzstāšanās, jo muzikantam uz skatuves pievienojās arī viņa trīs mazdēli – trijus, divus un gadu ar pusi jaunie mākslinieki godam spēlēja katrs savu instrumentu, un pēc priekšnesuma atlika vien secināt, ka muzikanta E. Zelča spēlētprasmei jau ir savi turpinātāji.

Uz tautas muzikantu saietu Rugājos, ņemot līdzi dziesmas un akordeonu, ceļu no Baltinavas mēroja Aija Keiša, kura atzina, ka ir prieks būt klāt un piedalīties šajā pasākumā. Ar akordeonu un savām dziesmām skatītājus iepriecināja ar mājiniece Iveta Uršuļska, kā arī Venārs Dūre no Rugājiem.

„Tūlīt dejos ar tie, kuri šovakar nav dejojuši!” ar tādiem vārdiem sevi pieteica folkloras kopa „Upīte”, kuri kopā ar vadītāju Andri Slišānu, skanot gan vijolēm, gan bungām, gan akordeonam, iesaistīja pasākuma dalībniekus jautrās rotaļās un labprāt parādīja deju „Krakovjaks” folkloras kopas „Upīte” izpildījumā.

Pasākumu noslēdza muzikanti no Medņavas – Jāzeps Zaremba un Māris Pužuls, kuri uz skatuves gan jokoja, gan izpildīja jestrus skaņdarbus.

Dalībnieki saņēma pateicības rakstus un speciāli pasākumam gatavotas nozīmītes, bet dodoties projām, atzina, ka labprāt šādā pasākumā tiktos arī nākamgad.


Foto no pasākuma skatīt ŠEIT.

Teksts, foto: Agrita Luža

Rugājos satiekas tautas muzikanti 0Rugājos satiekas tautas muzikanti 1Rugājos satiekas tautas muzikanti 2Rugājos satiekas tautas muzikanti 3Rugājos satiekas tautas muzikanti 4