Noskaidrotas nominācijas konkursā "Cālis - 2017"

Noskaidrotas nominācijas konkursā

Marta izskaņā, Rugāju tautas namā, norisinājās jau par ilggadēju tradīciju kļuvušais Rugāju novada mazo vokālistu konkurss “Cālis - 2017”. Uz skatuves šogad kāpa divpadsmit dziedātāji no Rugāju novada Eglaines pamatskolas un Rugāju novada vidusskolas, izpildot katrs divas dziesmas, kuras vērtēja žūrija – mūzikas pedagoģes – Sanita Anckina (Rugāji), Rita Keiša (Tilža) un Gunta Ripa (Balvi). Konkursa dalībniekus atbalstīja gan vecāki, gan brāļi un māsas, vecvecāki un draugi, kā arī Cālis un Saulstariņš. “Nemainīgi jau divdesmit ceturto gadu Rugāju novada pasākumu plānā ir šis pasākums, kurš pavasarī pulcē mazos cālīšus, lai tie pieskandinātu zāli ar dziesmām un priecētu visus atbalstītājus. Paldies arī skolotājām Velgai Smoļakai un Aijai Ikstenai, kuras sagatavo mazos dziedātājus pirmajai skatuves pieredzei”, izdošanos vokālistiem vēlēja Rugāju novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa.

Kad konkursa dalībnieki savu darbu bija padarījuši, tad vērtējumu sniegumiem sniedza arī žūrija, taču gaidot rezultātus mazie vokālisti kopā ar dejotājiem no deju kolektīva “Ķipariņi” nodevās jautrām rotaļām. Saņemot diplomus un balvas, pasākuma noslēgumā Cālis zālē ieveda lielo svētku kūku, kuru par veiksmīgu uzstāšanos saņēma katrs mazais dziedātājs.

Rugāju novada mazo vokālistu konkursa “Cālis - 2017” iegūtās nominācijas:

“Rugāju novada cālis – 2017”

ĒRIKA INDRIKA

“Dziedošākais cālis”

RINARDS KALNĒJS

“Drosmīgākais cālis”

ESTERE KAPTEINE

“Cālīte - dāmīte”

DITA PETUKA

“Pūkainākais cālis”

MIA MIŠELA SŅEGOVA

“Saulainākais cālis”

AMANDA ZUŠA

“Smaidīgākais cālis”

ARVITA LONSKA

“Košākais cālis”

ILZE PASIKOVA

“Inteliģentākais cālis”

ROBERTS DŽENDŽS

“Nopietnākais cālis”

JĀNIS PĒRKONS

“Mīlīgākais cālis”

SANIJA SĪLE

“Pavasarīgākais cālis”

SANTA KUPČA

Foto no pasākuma skatīt ŠEIT.

Teksts, foto: Agrita Luža