Visu marta mēnesi, Rugāju novada muzejā, bija iespēja apmeklēt ceļojošo izstādi

Visu marta mēnesi, Rugāju novada muzejā, bija iespēja apmeklēt ceļojošo izstādi

Paldies fondam "Sibīrijas bērni" un Dzintrai Gekai par unikālo iespēju skatīt izstādi Rugāju novada muzejā!

Jau no 2014. gada septembra izstāde „Sibīrijas bērni” ceļo pa Latvijas skolām un bibliotēkām. Tajā apskatāmas 22 planšetes latviešu valodā ar informāciju par 1941. gada 14. jūnija izsūtījumu, Sibīrijas bērnu atmiņu fragmentiem, bērnības fotogrāfijām un unikālām fotogrāfijām no izsūtījuma vietām Sibīrijā.

Oficiālā informācija par izstādi, ko sniedz fonds "Sibīrijas bērni"

2017. gadā apritēs 76 gadi kopš 1941. gada 14. jūnija deportācijas, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji (latvieši, ebreji, krievi, poļi, u. c.), tajā skaitā 3751 bērns vecumā līdz 16 gadiem.

Kopš 2001. gada režisore Dzintra Geka un operators Aivars Lubānietis uzrunāja un intervēja 1941. gada 14. jūnijā izsūtītos bērnus – Latvijā, Sibīrijā, Izraēlā, Amerikā, kuri vēlējās savus atmiņu stāstus atstāt nākamajām paaudzēm un kuri izdzīvojuši līdz mūsdienām un varēja liecināt. Grāmatas “Sibīrijas bērni” abi sējumi apkopo 740 intervijas. Šīs liecības ir nesalīdzināmi iespaidīgākas kā statistika par cietušajiem vai vēsturisks faktu konstatējums.

Sibīrijas bērnu fotogrāfijas ir lakoniskas un tiešas. Nevar nepamanīt uzkrītošo starpību starp bērnu sejām Latvijā un acu skatu Sibīrijā. Fotogrāfijas liek aizdomāties par cilvēka rīcību, cilvēcību, par neizdzēšamo Latvijas vēstures traģēdiju.

Ar izstādē apskatāmajām fotogrāfijām un atmiņu fragmentiem cerējām uzrunāt jaunāko paaudzi, kura mūsdienās visātrāk un precīzāk uztver tieši vizuālo informāciju.

Mums ir svarīgi, lai par traģēdiju, ko pārdzīvojuši no Latvijas uz Sibīriju aizvestie bērni, uzzinātu pasaulē. Svarīgi vēsturi saglabāt savai tautai un svarīgi to izstāstīt citām tautām.

Foto no izstādes skatīt ŠEIT.

Fonds “Sibīrijas bērni”

Velga Vīcupa

Rugāju novada muzeja vadītāja