Mācības ar ERAF fondu finansējumu Latvijas reģionos

Mācības ar ERAF fondu finansējumu Latvijas reģionos

Informējam par mācību projektu, ko finansē 70% apmērā ERAF fonds - “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (MMU projekts). Mācību projekta ietvaros piedāvājam vairāk kā 40 dažādus kursus pašnodarbinātajiem un mazo, mikro uzņēmumu darbiniekiem. Piemēram, atšķirība no VIAA projekta “Mācības pieaugušajiem” - dalībniekiem nav ierobežojuma apmeklēt kursu, viens dalībnieks var apmeklēt pilnīgi visus kursus no piedāvājuma!


Par projektu:

Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (MMU projekts).

Projekta mājaslapa: www.mmu.lv

Par projektu: organizē Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)

Finansējuma avots: Eiropas Reģionālais Attīstības fonds - 70% no kursa cenas (vairāk info pie mācību koordinatoriem 28303898; 26411894).

Mācības nodrošina: Baltijas Datoru akadēmija un Datorzinību centrs, pasniedzēji dodas arī uz reģioniem, ja novadā veidojas interesentu grupas, pasniedzējs dodas uz reģionu un vada kursus uz vietas, Jums pieejamās telpas vai pēc Jūsu ieteikuma novadā esošās.

Kursu norise: darba dienās - 1; 2 vai 3 pilnas dienas – 8 akadēmiskās stundas katrā.

Projektā var piedalīties: mazo uzņēmumu, mikro uzņēmumu darbinieki un pašnodarbinātie. Vairāk: https://www.mmu.lv/Lapas/Kvalifikacija.aspx

Reģistrācija projektā: www.mmu.lv > Reģistrēties. Aicinām kā informācijas avotu norādīt: BDA