Darba kārtība:

1. Par investīciju projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Rugāju novada vidusskolā” iesniegšanu.