Darba kārtība:


1. Par investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa Rugāji – Tikaiņi seguma uzlabošanu” pieteikuma iesniegšanu.