Darba kārtība:

1. Par Rugāju novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5/2019 „Par Rugāju novada pašvaldības 2019. gada budžetu” pieņemšanu.
2. Par nobraukuma normu apstiprināšanu Rugāju novada pašvaldības transportlīdzekļiem 2019. gadā.
3. Par Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta (ceļu fonda) izlietojumu 2019. - 2021. gadā.