Darba kārtība:

1. Par Anitas Leones apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu.

2. Par Annas Stērninieces apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu.

3. Par Ivetas Birkovas apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu.

4. Par Vijas Ločmeles apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu.

5. Par Eduarda Stalidzāna apbalvošanu ar Rugāju novada pašvaldības Atzinības rakstu.