2018. gada 12. aprīlī plkst. 12.00

Darba kārtība:

1.Par Deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu.

2.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Baznīcas zvanu torņa fasādes atjaunošana”.