Darba kārtība:

1. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu meliorācijas objektiem.