1. Par projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, Baldonēs” pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

2. Par projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, Rugājos” pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
3. Par projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, Kozupē” pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
4. Par projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagasta, Kaņepienē” pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
5. Par projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvju atjaunošana Rugāju pagastā un Lazdukalna pagastā” pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.