Darba kārtība:


1. Par nekustamā īpašuma “Vēsmas 1” sadalīšanu.
2. Par nekustamā īpašuma “Vēsmas-2” sadalīšanu.
3. Par nekustamā īpašuma “Sniegpārsliņas” atsavināšanas ierosināšanu atklātā izsolē.
4. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
5. Par nekustamā īpašuma “Melisa” atsavināšanas ierosināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma “Šairas” atsavināšanas ierosināšanu.
7. Par zemes vienības piekritību Rugāju novada pašvaldībai.
8. Par V. P. uzturēšanās izmaksu Sociālās aprūpes centrā “Rugāji” segšanu.
9. Par deklarētās dzīvesvietas [..], anulēšanu A. P.
10. Par nekustamā īpašuma “Māriņas 2” atsavināšanu un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma “Kazenāji” atsavināšanu un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
12. Par kustamās mantas atsavināšanu.
13. Par Rugāju novada Sociālā dienesta vadītājas vietas izpildītāja iecelšanu.