Iedzīvotāji

2016. gadā Rugāju novadā tika reģistrēti 12 jaundzimušie - 7 meitenes un 5 zēni. Astoņiem jaundzimušajiem dzīvesvieta reģistrēta Rugāju pagastā, četriem - Lazdukalna pagastā. Dzimtsarakstu nodaļā pagājušā gadā noslēgtas piecas laulības. Visi jaunlaulātie pēc tautības ir latvieši. 2016.gadā miruši 46 Rugāju novada iedzīvotāji, visi Latvijas pilsoņi. Miruši 19 vīrieši un 27 sievietes. Lazdukalna pagastā miruši 14 cilvēki, Rugāju pagastā -32. Pagājušā gadā Rugāju novadā vidējais dzīves ilgums sievietēm bija 77,7 gadi, vīriešiem 59,7 gadi.


Rugāju novadā uz 06.09.2017. savu dzīves vietu deklarējuši 2296 iedzīvotāji.

RUGĀJU PAGASTĀ 1413
LAZDUKALNA PAGASTĀ883
Rugāju ciems 559
Skujetnieki134
Benislavā137


VĪRIEŠISIEVIETES
11301166


PILSONĪBA

PILSONIS

2258

NEPILSONIS

38

PILSONIS (sievietes)

1146

NEPILSONIS (sievietes)

20

PILSONIS (vīrieši)

1111

NEPILSONIS (vīrieši)

18


TAUTĪBA

LATVIETIS

2256

KRIEVS

149

Latvietis (sievietes)

1062

Krievs (sievietes)

82

Latvietis (vīrieši)

1045

Krievs (vīrieši)

67

40 cilvēkiem ir norādīta mazākumtautība


VĪRIEŠU VĀRDU TOPS

VĀRDS

LATVIJĀ

RUGĀJU NOVADĀ

Jānis

51720

111

Pēteris

8762

36

Juris

16851

32

Andris

20124

34

Andrejs

21499

23

Aivars

11844

23

Edgars

15938

17

Valdis

6811

18

Māris

13235

20

Guntis

5708

15

Mārtiņš

12899

14

Kārlis

7371

8


SIEVIEŠU VĀRDU TOPS

VĀRDS

LATVIJĀ

RUGĀJU NOVADĀ

Anna

22681

57

Anita

9766

35

Ilze

12011

11

Laura

9117

11

Kristīne

14865

10

Inese

13385

17

Inga

12438

11

Marija

15271

22

Lucija

1659

15

Līga

10485

20

Valentīna

16459

17

Biruta

4235

19

Aija

7605

12