Interešu izglītības pulciņi Rugāju novada Eglaines pamatskolā 2015./2016.m.g.

Interešu izglītības pulciņi Rugāju novada Eglaines pamatskolā 2017./2018.m.g.

N.p.

k.

Interešu izglītības programmas

Vadītājs

Klašu grupa

Stundu skaits

Kultūrizglītības programmas

1.

Vokālais ansamblis „Nācu dziesmas izdziedāt”

A.Ikstena

1. - 4.

2

2.

Solistu pulciņš

A.Ikstena

1. - 9.

1

3.

„Mazais Eglaines dziedātājs”

A.Ikstena

pirmsskola

2

4.

Papīra plastika un dizains

A.Kikuste

1.- 4.

1.- 9.

(speciālās izglītības skolēni)

2

5.

Tēvzemes patrioti (Tēvzemes mīlestība vanadzēniem)

S.Kaļva

1. – 4., 5.-9.

2

6.

Skolas avīze

L.Kudure

5.-9.

1

Sporta interešu izglītības programmas

1.

Ārstnieciskā vingrošana

A.Pluša

1.- 9. (speciālās izglītības skolēni)

1

2.

Sporta spēles un rotaļas

V.Dokāne

2.-6.

2

Vides interešu izglītības programmas

1.

Eko skolu programma

‘’Ekoskola -nākotnes skola’’

G. Dreimane

S.Kaļva

1. – 9.

3