Darba kārtība:

1. Par Rugāju novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.