DABAS LIEGUMS “PEDEDZES LEJTECE”

Dabas liegums “Pededzes lejtece” izveidots 1999. gadā ar sākotnējo mērķi aizsargāt unikālo, bioloģiski daudzveidīgo mežu kompleksu, reto sugu atradnes un ainavu daudzveidību. 2004. gadā dabas lieguma teritoriju paplašināja par 513 ha, un tagad tā kopplatība ir 4 663 ha. Liegums iekļauts Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000.

Adrese: Daukstu un Stadu pagastā, Gulbenes novadā, Rugāju pagastā, Rugāju novadā un Indrānu pagastā, Madonas novadā

Tālrunis: +371 26355954

GPS koordinātes: Lat:57.067541, Lon: 26.883545

DABAS LIEGUMS “PEDEDZES LEJTECE” 0DABAS LIEGUMS “PEDEDZES LEJTECE” 1DABAS LIEGUMS “PEDEDZES LEJTECE” 2