Rugāju bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja: Anita Magina

Adrese: Kurmenes iela 36,

Rugāji, Rugāju pag., Rugāju novads, LV-4570

e-pasts: rugajubiblioteka@inbox.lv

Skype: rugajubiblioteka

Tālrunis: 27858655

Plašāk par bibliotēku var lasīt šeit.

BIBLIOTĒKĀ DARBOJAS:

 • PIRMSSKOLAS BĒRNU LASĪTAVA
 • JAUNIEŠU LASĪTAVA
 • SABIEDRISKAIS INTERNETA PIEEJAS PUNKTS
 • ABONEMENTS
 • LASĪTAVA

BIBLIOTĒKA PIEDĀVĀ:

 • Grāmatu un citu bibliotēkas izdevumu izsniegšanu uz mājām.
 • Materiālu kopēšana, skenēšana.
 • Uzziņu meklēšana.
 • Konsultācijas uzziņu meklēšanā.
 • Datorlasītavas izmantošanu, internetu, rakstu darbus datorā.
 • Pasākumus.
 • Pirmsskolas bērnu lasītavas pakalpojumus, spēles.
 • Jaunākā skolas vecuma literatūras fondu.
 • Jauniešu literatūras krājumu un galda spēles.
 • Pieaugošo lasītavas pakalpojumus.


DARBA LAIKS APMEKLĒTĀJIEM:

PIRMDIENA 09:00 - 17:00

OTRDIENA 09:00 - 17:00

TREŠDIENA 09:00 - 17:00

CETURTDIENA 09:00 - 17:00

PIEKTDIENA 09:00 - 17:00

Katra mēneša pēdēja ceturtdiena - Spodrības diena - bibliotēka slēgta.


NOLIKUMS