Rugāju sporta centrs

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde „Rugāju sporta centrs” ir Rugāju novada pašvaldības 2010.gada 31.martā dibināta izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Sporta centra darbības mērķis ir veidot un attīstīt izglītības vidi, organizējot un īstenojot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi.

Rugāju sporta centra darbības pamatvirzieni:

  • bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošana;
  • interešu izglītības sporta programmu īstenošana;
  • sporta aktivitāšu organizēšana novada iedzīvotājiem.

Rugāju sporta centrs īsteno sekojošas Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

  • basketbols, programmas kodi: 20V 813 00 1; 30V 813 00 1;
  • vieglatlētika, programmas kods 20V 813 00 1.

Rugāju sporta centrs īsteno interešu izglītības programmu svarbumbu sportā, kā arī veic sporta dzīves organizēšanu Rugāju novadā.

Kontaktinformācija

Adrese: Kurmenes iela 87A, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

Administrācija

AMATS

VĀRDS, UZVĀRDS

TĀLRUNIS

E-PASTS

Rugāju sporta centra direktors

Lauris Krēmers

28606972

64521351 (fakss)

sportacentrs@rugaji.lv

lauris.kremers@gmail.com

Direktora vietniece mācību darbā, administratore

Inita Briede

20277331

sportacentrs@rugaji.lv

Profesionālās ievirzes izglītības programmas basketbolā treneri

Elmārs Rakstiņš

Arnis Voika

Lauris Krēmers

26576534

29432008

28606972

elmarsr@inbox.lv

arnis787@inbox.lv

lauris.kremers@gmail.com

Profesionālās ievirzes izglītības programmas vieglatlētikā treneris un interešu izglītības pedagogs

Ainārs Dokāns

26442941

ainarsd81@inbox.lv

Fizioterapeits

Oskars Piliņš

22040385

oskars.pilins@inbox.lv

Pieņemšanas laiks

Rugāju sporta centra direktors
LAURIS KRĒMERS
Tālrunis: 28606972
E-pasts: sportacentrs@rugaji.lv
(Kurmenes iela 87a, Rugāji)


Otrdienās
Piektdienās


no plkst.
no plkst.

Apmeklētājus pieņem:
10.00 līdz 15.00

10.00 līdz 15.00