darba grupas Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe sanāksme

Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadiem izstrādes procesa ietvaros darba grupas Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe sanāksme 2012.gada 25.janvārī plkst.11:00

Rugāju novada domes sēžu zālē, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570

pašreizējās situācijas analīze par sociālajiem pakalpojumiem un veselības aprūpi novadā

diskusija par turpmāko septiņu gadu ilgtermiņa prioritātēm, sasniedzamajiem rezultātiem un īstenošanas kārtību


Priecāsimies redzēt darba grupas sanāksmē ikvienu, kam rūp novada attīstība!

tālrunis uzziņām 25623818, Kļaviņa