Izglītība, jaunatne, sports

Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadiem izstrādes procesa ietvaros

darba grupas Izglītība, jaunatne, sports sanāksme

2012.gada 2.februārī plkst.12:30

Rugāju novada domes sēžu zālē, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570

pašreizējās situācijas analīze par izglītības, jaunatnes un sporta jautājumiem novadā

diskusija par turpmāko septiņu gadu ilgtermiņa prioritātēm, sasniedzamajiem rezultātiem un īstenošanas kārtību


Priecāsimies redzēt darba grupas sanāksmē ikvienu iedzīvotāju, kam rūp novada attīstība!

tālrunis uzziņām 25623818, Kļaviņa