Izmaiņas sabiedrības līdzdalības procesā

Lai Eiropas Savienības fondu plānošana balstītos uz reālām pašvaldību vajadzībām pēc investīcijām un pilnvērtīgi sagatavotos 2014.-2020.gada plānošanas periodam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir uzsākusi darbu pie pašvaldību pieprasījuma pēc investīcijām apzināšanas.
Investīciju vajadzības teritorijām nosaka pašas pašvaldības saskaņā ar savām attīstības programmām. Informāciju par pašvaldību pieprasījumu pēc investīcijām VARAM lūdz sagatavot līdz 2012.gada 20.februārim, tāpēc tiek mainīts sabiedrības līdzdalības process Rugāju novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādei.
Sabiedrības iespējas līdzdarboties attīstības programmas izstrādes procesā:
1) darba grupās:
Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe- 2012.gada 25.janvāris plkst.11:00
Izglītība, jaunatne, sports- 2012.gada 2.februāris plkst.12:30
Kultūrvide- 2012.gada 6.februāris plkst.12:00
Infrastruktūra, mājoklis, zeme- 2012.gada 10.februāris plkst. 10:00
Uzņēmējdarbība, lauksaimniecība, tūrisms- 2012.gada 17.februāris plkst. 10:00
2) sabiedriskā apspriešana (16.03.2012., plkst.9:10)
3) publiskā apspriešana (09.07.2012.-17.08.2012.)
4) Nākotnes pilsētas spēle (Future City Game) (02.11.2011.-03.11.2011.)

Kontaktpersona: teritorijas plānotāja Laura Kļaviņa, tālr. 25623818 ,

laura.klavina@rugaji.lv