Sociālās aprūpes centrs “Rugāji” ir Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienība, kas sniedz ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar funkcionāliem traucējumiem un krīzē nonākušām personām.


Vadītāja
SARMĪTE PĒRKONE
Tālrunis:
27821646
E-pasts: sac.rugaji@rugaji.lv
(Kurmenes iela 8, Rugāji)

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās

no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
12.00 - 14.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00


NOLIKUMS

Grozījumi nolikumā

Grozījumi nolikumā