Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot viņu resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālo atbalstu ģimenēm un personām, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darba speciālistu veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.Sociālā darbiniece
KRISTIĀNA ZELČA
Tālrunis:
26695251
E-pasts: kristiana.zelca@rugaji.lv
(Bērzu iela 8, Benislava)


Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienāsno plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.

Apmeklētājus pieņem:

9.00 - 12.30 - 13.00 - 17.00
9.00 - 12.30
Izbraukuma diena
9.00 - 12.30
9.00 - 12.30
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm,
ar bērniem
SANITA GALKINA
Tālrunis: 28721482
E-pasts: sanita.galkina@rugaji.lv
(Kurmenes iela 48, Rugāji)

Pirmdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās

no plkst.

no plkst.
no plkst.
Apmeklētājus pieņem:
9.00 - 12.00
Izbraukuma diena
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00


NOLIKUMS

Grozījumi nolikumā

Grozījumi nolikumā

Grozījumi nolikumā