Relaksācijas un informācijas punkta izveide

lidzfinanseelflaleaderbalvu part25.07.2011. Lauku atbalsta dienests Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir atbalstījusi SIA „Mežsētas97" LEADER iesniegto projektu „Relaksācijas un informācijas punkta izveide" (Nr. 11-07-LL04-L413102-000008). Projektu realizēja „Mežsētas", Rugāju pag., Rugāju nov., divās daļās.
01.09.2011. tika īstenota projekta pirmā daļa un iegādāts batuts, biroja mēbeļu komplekts un biroja tehnikas komplekts, kas jau tiek izmantots pakalpojumu dažādošanai- tiek piedāvāta jauna atrakcija un informācijas punkts par tūrisma iespējām.

01.09.2012. tika realizēts projekta otrais posms, kura ietvaros iegādāts un uzstādīts atpūtas laukums, kurš paredzēts lauku un pilsētu iedzīvotāju brīvā laika aizpildīšanas iespēju radīšanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai, kā arī ar laiku- pasākumu organizēšanai.
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 6056,81, no kurām Ls 3634,09 (60%) LEADER līdzfinansējums.

Relaksācijas un informācijas punkta izveide 0Relaksācijas un informācijas punkta izveide 1Relaksācijas un informācijas punkta izveide 2Relaksācijas un informācijas punkta izveide 3Relaksācijas un informācijas punkta izveide 4Relaksācijas un informācijas punkta izveide 5Relaksācijas un informācijas punkta izveide 6Relaksācijas un informācijas punkta izveide 7Relaksācijas un informācijas punkta izveide 8Relaksācijas un informācijas punkta izveide 9