Tikaiņu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana ciema bibliotēkā

lidzfinanseelflaleaderbalvu part


2011. gada sākumā Tikaiņu bibliotēkā tika veikts remonts divās telpās - lasītavā un bērnu istabā. Mēbeles lasītavai bija nolietotas, trūka krēslu. Lai iekārtotu telpas ar jaunām mēbelēm un iegādātos aprīkojumu lasītavai, tika izstrādāts un iesniegts projekts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai atklātā LEADER projektu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā".
Projekts tika atbalstīts un tā realizācijas rezultātā tika iegādāti divi lasītavas galdi, sešpadsmit krēsli, žurnālu galdiņš un divi klubkrēsli. Lasītavā aprīkota ar televizoru, mūzikas centru, portatīvo datoru, DVD atskaņotāju un austiņām, kas ļaus papildināt pakalpojumu klāstu bibliotēkas apmeklētājiem. Iegādāts arī fotoaparāts. Kopējās projekta izmaksas sastāda 1525 latus ar PVN. Attiecināmās izmaksas sastāda 1250 latus. Publiskais finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par šī projekta realizāciju sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām – 1125 latus. Pēc projekta realizācijas bibliotēkas telpas kļuvušas mājīgākas, palielinājies vietu skaits lasītavā. Apmeklētājiem ir iespēja skatīties televizoru – Latvijas televīzijas raidījumus, paklausīties mūziku, lasīt avīzes un žurnālus. Apmeklējot bibliotēku var ņemt līdzi bērnus, kuri var spēlēties bērnu rotaļu istabā, klausīties pasakas, skatīties animācijas filmas.
Lasītavā apmeklētājiem ir daudz ērtāk pavadīt laiku lasot žurnālus un laikrakstus, paskatoties televīziju. Jaunie lasītavas galdi un krēsli nodrošina iespēju rīkot pasākumus lielākam cilvēku skaitam. Pēdējais bija novembrī – psalmu dziedājumi par mirušajiem, kur piedalījās 10 vietējās dziedātājas.
Interneta pieejas punktā tagad ir žurnālu galds un klubkrēsli, ko izmanto jaunieši, kas gaida rindā pie datoriem. Projekta ietvaros iegādātais portatīvais dators arī tiek izmantots bibliotēkas lietotāju vajadzībām, īpaši sestdienās un skolēnu brīvdienās, kad ir vairāk apmeklētāju.

Projekta ietvaros tika iegādāts arī fotoaparāts, kas ļauj iemūžināt bibliotēkas pasākumus, izstādes un citas aktualitātes.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Inese Kočāne

Tikaiņu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana ciema bibliotēkā 0Tikaiņu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana ciema bibliotēkā 1Tikaiņu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana ciema bibliotēkā 2Tikaiņu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana ciema bibliotēkā 3Tikaiņu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana ciema bibliotēkā 4Tikaiņu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana ciema bibliotēkā 5