Norisinājies pasākums “Paldies uzņēmējam 2017”

Attēls:
Norisinājies pasākums “Paldies uzņēmējam 2017”

2017. gada 20. decembrī, Lazdukalna saieta namā, vienkopus tika aicināti Rugāju novada uzņēmēji, lauksaimnieki un saimnieciskā darba veicēji, lai piedalītos Rugāju novada domes organizētajā pasākumā “Paldies uzņēmējam”.

Šāda veida pasākums, kurā desmit dažādās nominācijās tika apbalvoti novada uzņēmēji, kā arī svinīgā atmosfērā uzrunāti lauksaimnieki un saimnieciskā darba veicēji, Rugāju novadā norisinājās pirmoreiz. Pasākuma laikā Rugāju novada domes speciālisti iepazīstināja dalībniekus ar informāciju par pašvaldībā īstenotajiem un plānotājiem projektiem, kā arī par iesaistīšanos Eiropas struktūrfondu projektos, lai tiktu veicināta uzņēmējdarbība. Nominētie uzņēmēji kā balvu saņēma “Pilnības ragu”, kas ir pārpilnības un bagātības simbols, izgatavots no cēla materiāla porcelāna - vecpiebalgas porcelāna fabrikā, tādejādi simboliski atgādinot nominantiem, ka lai gan šogad viņi sasnieguši zināmu pilnību savā uzņēmējdarbībā, taču tā uzvara ir trausla kā porcelāns un prasa mērķtiecīgu darbu, lai to noturētu turpmākajos gados.
Nominācijā “Lielākais nodokļu maksātājs” balvu saņēma PKS “Linda” un uzņēmuma īpašnieks Staņislavs Karelis. SIa “Silmači” un īpašnieks ainārs Birkovs saņēma balvu nominācijā “Lielākais darba devējs”. Nominācijai “Gada inovatīvākais uzņēmējs” balva tika piešķirta Z/S “Pļaviņas” un īpašniecei Irēnai Paiderei. Nominācijā “Gada sadarbības partneris” balvas saņēma IK “Rūķu nams” un īpašniece Margita Štāle– Krēmere, kā arī Z/S “Upmala” īpašnieki velta un Gunārs Zoži. Lauku sētas “Baķi” īpašnieki Māra un aivars Baķi saņēma balvu nominācijā “Gada novada tēla popularizētājs”. Nominācijā “Gada pakalpojumu sniedzējs” balvu saņēma Z/S “agrumi” un uzņēmuma īpašnieki Jānis un Pēteris Kočāni, savukārt Z/S “Blūmi” īpašnieks Elvijs Kapteinis saņēma balvu nominācijā “Gada jaunais lauksaimnieks”. Nominācijā “Gada ģimenes uzņēmums” balva tika pasniegta Z/S “Pienavoti”, bet Juris Bleiders saņēma balvu nominācijā “Gada amatnieks”.

Foto no pasākuma skatīt šeit.

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Agrita Luža