Norisinājusies uzņēmēju tikšanās Rugājos

Attēls:
Norisinājusies uzņēmēju tikšanās Rugājos

Mūsdienās lielākā vērtība ir informācijai. Savlaicīgi uzzināta un pielietota, tā veicina gan biznesa attīstību, gan perosnīgo labklājību. Šī gada 8. maijā Rugāju tautas namā norisinājās uzņēmēju tikšanās ar pārstāvjiem no valsts institūcijām, kuras atbalsta biznesu.

Ar darba tirgus situācijas raksturojumu un NVA (Nodarbinātības valsts aģentūra) piedāvātajiempakalpojumiem darba devējiem, klātesošos iepazīstināja Balvu filiāles vadītāja Sandra Kindzule. Ir vērts pasekot līdzi aktualitātēm portālā www.nva.gov.lv, ja ir plānots pieņemt darbā jaunus darbiniekus vai arī nodarbināt jauniešus savā uzņēmumā. Tam ir pieejams valsts atbalsts. Protams, katram pašam ir jāizvērtē piedāvājuma piemērotība savam uzņēmumam, bet zinu daudzus Rugāju novada uzņēmējus, kuri izmanto gan Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus, tai skaitā arī vakanču portālu https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/, kuram pieteikt brīvās darba vietas, un kurā ērti var aplūkot gan aktuālos profesiju piedāvājumus, gan izpētīt piedāvātas algas amplitūdas.

Savukārt informāciju par Latgales SEZ (Latgales speciālās ekonomiskās zonas) priekšrocībām uzņēmējiem informēja Vladislavs Stankevičs. Latgales SEZ statuss var tikt noteikts līdz 5% no Latgales reģiona teritorijas, kas kopā sastāda 72750 ha platību.Rugāju novada atrodas Latgales ekonomiskās zonas teritorijā un Rugāju novada uzņēmēji, noslēdzot līgumu ar LSEZ var saņemt 80% atlaidi nekutamā īpašuma nodoklim un 80% atlaidi uzņēmuma ienākuma nodoklim (dividendēm).

“Jums jau ir biznesa ideja. Katram savādāka. Jūs par to degat, pētāt, plānojat. Ļoti gribat to realizēt, gūt panākumus un pelnīt. Vai ir viss vajadzīgais, lai to izdarītu? Iespējams, ka tieši mēs jums varam palīdzēt,” uzņēmējus iedrošināja ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla. ALTUM piedāvā aizdevumus, kredīta garantijas, akcelerācija un riska kapitāla investīcijas, kā arī finansiālu atbalstu un konsultācijas. Vairāk atradīsiet https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/biznesa-uzsacejiem/

Rugāju novada pašvaldība aicina visus Rugāju novadā deklarētos iedzīvotājus vai reģistrētos uzņēmumus, kuriem ir biznesa idejas vai plāni attīstīt savu biznesu, iepazīties ar Rugāju novada biznesa ideju konkursa nolikumu, kā arī gaidām jūsu projektu pieteikumus līdz 1.jūnijam (ieskaitot).

Visu augšminēto informāciju detalizēti var aplūkot elektroniskajās prezentācijās:

Prezentācija_Nodarbinātības valsts aģentūra

Prezentācija_Latgales speciālās ekonomiskās zona

Prezentācija_"Attīstības finanšu institūcija Altum

Informācija par Rugāju novada pašvaldības biznesa ideju konkursu.